Rượu ĐTHT Tam Đảo

1.000.000

Thành phần chính:
– Đông trùng hạ thảo Tam Đảo ký chủ nhộng tằm tươi: 20gr/l.
– Rượu nếp Hải Hậu (38% Vol).

Rượu ĐTHT Tam Đảo

1.000.000