Rượu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo (Rượu Chiết)

800.000

Thành phần chính:
– Đông trùng hạ thảo Tam Đảo sinh khối tươi nguyên sợi: 15 – 20g/l.
– Rượu nếp Hải Hậu (38% Vol).