Honey Tam Đảo 100% NATURAL

281.000

HONEY TAM ĐẢO gồm có 5 sản phẩm:

  • 2 lọ mật ong hoa nhãn 45g
  • 2 lọ mật ong hoa rừng 45g
  • 2 lọ mật ong hoa quả 45g
  • 2 lọ mật ong sữa chúa 45g
  • 2 lọ mật ong curcumin 45g
Honey Tam Đảo 100% NATURAL

281.000