Mật ong rừng – Bắc Kan

150.000

Nguồn gốc: Mật ong rừng – Bắc Kan là sản phẩm của Hợp tác xã Thiên An xã Vị Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kan.

Hết hàng