Phục Dưỡng Hoa

150.000

Quy cách đóng gói: Gói

Nguồn gốc:  Là sản phẩm của HTX Thiên An thuộc xã Vị Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Phục Dưỡng Hoa

150.000