Cao Diệp Hạ Châu

250.000

Quy cách đóng gói: 100g

Xuất xứ: Là sản phẩm của Công ty Dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy.

Địa chỉ: Định Sơn – Cam Nghĩa – Cam Lộ – Quảng Trị.

Cao Diệp Hạ Châu

250.000